3d mapping camera

Produktet

Si një kompani e teknologjisë së lartë, Rainpoo i përmbahet kulturës geek dhe i përmbahet parimit të inovacionit të vazhdueshëm. Shpresojmë që të gjitha produktet t'u shërbejnë më mirë klientëve tanë dhe të krijojnë vlerë për ta.

I gjithë produkti

Pse Rainpoo

Ne jemi të përkushtuar të bëhemi ofruesi kryesor i zgjidhjeve në botë për mbledhjen e të dhënave të informacionit gjeohapësinor dhe aplikimet pas.

APLIKACIONET

Rainpoo ka grumbulluar një numër të madh teknologjish bazë në fushat e optikës, navigimit inercial, fotogrametrisë dhe përpunimit të të dhënave hapësinore.

LAJME

Përqendrohuni në kufirin dhe ndiqni përsosmërinë

Shiko te gjitha