Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Programe për filtrimin e fotografive me filtër qielli

Kategoritë: Aksesorë

D2pros, DG3pros, DG4pros
Lista e kthimit
Kur planifikojmë rrugën e fluturimit të një detyre të zhdrejtë fotografike, në mënyrë që të mbledhim informacionin e strukturës së ndërtesës në buzë të zonës së synuar, zakonisht është e nevojshme të zgjerohet zona e fluturimit.
Por kjo do të rezultojë në shumë fotografi që nuk na duhen fare, sepse në ato zona të zgjeruara fluturimi, ekziston vetëm një nga pesë të dhënat e lenteve që drejt zonës së sondazhit janë të vlefshme.
Një numër i madh i fotove të pavlefshme do të rezultojë në një rritje në sasinë përfundimtare të të dhënave, e cila do të zvogëlojë seriozisht efikasitetin e përpunimit të të dhënave, dhe gjithashtu mund të shkaktojë gabime në llogaritjen e trekëndëshit ajror (AT).
Softueri i filtrit qiellor mund të zvogëlojë në mënyrë efektive fotot e pavlefshme me 20% 40%, duke zvogëluar numrin e përgjithshëm të fotografive me rreth 30% dhe duke përmirësuar efikasitetin e përpunimit të të dhënave me më shumë se 50%.

Mbrapa